NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

SEVERNÍ ZAHRADA

OTEVÍRACÍ DOBA ZAHRAD

Zahrady jsou otevřeny každý den včetně pondělí s výjimkou nepříznivého počasí. Aktuální otevírací doba zahrad je k dispozici na www.ngprague.cz 

PROVOZNÍ ŘÁD ZAHRAD 

V ZAHRADÁCH JE ZAKÁZÁNO

 • Vjíždění motorových vozidel s výjimkou vozíků zdravotně postižených 
 • Jezdit na kolech 
 • Jezdit na kolečkových bruslích, skateboardech a jiných nemotorových prostředcích s výjimkou vozíků zdravotně postižených a dětských kočárků 
 • Vstupovat na květinové záhony a jakkoliv poškozovat zeleň
 • Vstupovat se psy
 • Poškozovat a znečišťovat zeleň, stavby, zařízení, umělecká díla, vybavení včetně porostů či odhazovat jakýkoliv odpad mimo určená místa 
 • Chovat se hlučně 
 • Lézt na stromy, stavby a sochy 
 • Využívat prostory zahrad ke spánku 
 • Kouřit, rozdělávat a udržovat otevřené ohně
 • Odhazovat hořící nebo doutnající předměty 
 • Bez povolení fotografovat či natáčet pro komerční účely
 • Pro fotografování a natáčení používat stativ 

Uvedené zákazy se přiměřeně nevztahují na pověřené osoby majitele a jím pověřené subjekty, policii ČR, městskou policii a zdravotnickou záchrannou službu při výkonu jejich služby.

V případě nepřízně počasí se zahrady a prostupy do prostoru kláštera uzavírají.

Objekt je střežen kamerami se záznamem.