INFORMACE PRO DIVÁKY

Podmínky platné od čtvrtka 10. února 2022 

Vážení diváci,
na základě rozhodnutí vlády ze dne 2. února 2022 není od 9. února 2022 zapotřebí prokazovat se při vstupu na hromadné akce žádným certifikátem o očkování proti COVID-19 či potvrzením o prodělaném onemocnění.  

Povinnost všech přítomných v divadelní budově mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95) zůstává. Výjimkou je konzumace v divadelním bufetu.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu.

Tým divadla BRAVO!

Divák se musí u vstupu prokázat elektronickým či písemným potvrzením o splnění jedné z níže uvedených podmínek:
• negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní (u dětí do 6 let věku není testování požadováno)
• negativní PCR či antigenní test návštěvníci doloží potvrzením od zaměstnavatele či čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce o negativním testu provedeném ve škole či školském zařízení
• nejméně 22 dní od aplikace první dávky očkovací látky (ale ne více než 90 dnů, pokud nebyla aplikována druhá dávka) nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
• do 180 dní od prodělání onemocnění COVID 19

nebo
• podstoupí na místě preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. Takový test bude možné koupit na pokladně divadla. 

V případě nepříznivého počasí přesouváme všechna představení  do vnitřního prostoru Dvoulodí kostela sv. Františka.

Děkujeme za pochopení a dodržování stanovených pravidel.

Potřebujete přesunout vstupenky a vouchery?

Kontakt:
Iveta Bláhová
iveta@unitedarts.cz