INFORMACE PRO DIVÁKY

PODMÍNKY PLATNÉ OD PONDĚLÍ 22.11.2021

Vážení diváci, v souladu s bezpečnostními opatřeními se od 22. listopadu 2021 při vstupu do divadla musíte prokázat:

 • potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání divadelního představení
 • potvrzením o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny musí uplynout nejméně 14 dní.

Použití testů k prokázání bezinfekčnosti už bude možné pouze pro osoby mladší 18 let a osoby s kontraindikací k očkování. 

Diváci ve věku 12 až 18 let se prokazují:

 • negativním RT-PCR testem starým nejvýše 72 hodin 
 • negativním RAT antigenním testem starým nejvýše 24 hodin
 • negativním výsledkem samotestu absolvovaného na místě 
 • potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce
 • proděláním laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání představení
 • aplikací očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní.

Pokud máte zakoupenou vstupenku do Divadla BRAVO! a nemáte certifikát o očkování či prodělání, můžeme Vám:

 • vstupenky přebookovat na jiný termín od února 2022
 • vstupné převést na voucher, který si uplatníte dle Vašich časových možností
 • vstupné převést na voucher, za který koupíte vánoční dárek někomu blízkému
 • vstupné Vám vrátíme prostřednictvím systému GoOut

Děkujeme za pochopení
Tým divadla BRAVO!

Divák se musí u vstupu prokázat elektronickým či písemným potvrzením o splnění jedné z níže uvedených podmínek:
• negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní (u dětí do 6 let věku není testování požadováno)
• negativní PCR či antigenní test návštěvníci doloží potvrzením od zaměstnavatele či čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce o negativním testu provedeném ve škole či školském zařízení
• nejméně 22 dní od aplikace první dávky očkovací látky (ale ne více než 90 dnů, pokud nebyla aplikována druhá dávka) nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
• do 180 dní od prodělání onemocnění COVID 19

nebo
• podstoupí na místě preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. Takový test bude možné koupit na pokladně divadla. 

V případě nepříznivého počasí přesouváme všechna představení  do vnitřního prostoru Dvoulodí kostela sv. Františka.

Děkujeme za pochopení a dodržování stanovených pravidel.

Potřebujete přesunout vstupenky a vouchery?

Kontakt:
Iveta Bláhová
iveta@unitedarts.cz